RYCHLOST A PROFESIONALITA
Zastupování při celním řízení

Potřebujete pomoc při jednání s celními úřady? Nemusíte si již pořizovat žádné programy potřebné pro celní deklaraci, ani zam
ěstnávat a zaškolovat nové zaměstnance do celních předpisů. Rádi Vám pomůžeme se všemi potřebnými náležitostmi spojenými s celními službami. My za Vás budeme sledovat změny celních předpisů a provádět celní monitoring. Velkým přínosem pak bude úspora Vašeho času a kvalita zpracovaných údajů.

Nabízíme:

·  zastupování v celním řízení při vývozu i dovozu s kompletním odbavením zásilek
·  vystavení potřebných celních dokumentů
·  výpočet a zajištění celního dluhu
·  stanovení DPH formou přílohy k jednotlivým JSD
·  vedení celního skladu a související evidence
·  tarifování zboží podle platného TARICu celní nomenklatury
·  celní monitoring
·  vedení korespondence s celními úřady
·  poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky
·  celní monitoring


Zastupování v celním řízení

I. Export 
Našim zákazníkům poskytujeme v oblasti vývozu zboží do zemí mimo Evropskou unii
·  elektronicky podávané vývozní doklady (e-vývoz)
·  vyřízení a vyplnění dokladů: jednotný správní doklad (JSD)
        mezinárodní nákladní list (CMR)
       osv
ědčení o původu zboží (EUR 1, A.TR)
       karnet TIR

II. Import
·  zastoupíme Vaši firmu při celním řízení a při prováděných celních kontrolách
·  poskytneme individuální záruky na přímý dovoz
·  vyhotovíme potřebné dokumenty: jednotný správní doklad (JSD)
        deklarace celní hodnoty (DCH)


Celní sklad

Celní sklady umož
ňují uskladnění zboží ve veřejném celním skladu v případě, že veškeré Vaše dovezené zboží ze třetích zemí není možné ihned propustit do volného oběhu.
• Celní řízení        • Intrastat       • Reference 
Copyright © 2007 by "DKTAX"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: dktax@dktax.cz
• O NÁS        • SLUŽBY        • DOKUMENTY         • KONTAKT